ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 8-9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ '18

ΚΑΛΗ ΑΡΧΉ! 

Οι εγγραφές συνεχίζονται.

Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 

τα παραπάνω εσωτερικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, μπορούν να παίξουν 

παλιά και νέα μέλη ανεξάρτητα άν έχουν γραφτεί  ή όχι.

 

Από την Διεύθυνση