ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Λόγω κακοκαιρίας και κατόπιν προτροπής της δημοτικής αρχής ακυρώνονται όλα τα 

αυριανά - Σάββατο - εκπαιδευτικά παιχνίδια (φιλικά) της Ακαδημίας, πλην των επίσημων

αγώνων της ΕΠΣΑ ( Κ14, Κ16, Κ18).

         Για την Κυριακή παραμένει το πρόγραμμα ως έχει  μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης

 

Από την Διεύθυνση της Ακαδημίας